Alex Optima software

Alex Optima software:
Optimainstaller v104   (5.08 MB)
 
 

LPG homologacija

Klikom na link ispod pogledajte ili preuzmite dokmuente u .PDF formatu.
LPG HOMOLOGACIJA ALEX FILTER ULTRA360 E8 67R 017075   (3.78 MB)
LPG HOMOLOGACIJA ALEX INJEKTOR 001   (1020.25 KB)
LPG HOMOLOGACIJA ALEX MAP SENZOR E20 67R 010 961   (971.76 KB)
LPG HOMOLOGACIJA ALEX SHARK ISPARIVAČ E20 67R 010 951   (976.36 KB)
LPG HOMOLOGACIJA ALEX VENTIL PLINSKI E20 67R 010 955   (898.92 KB)
LPG HOMOLOGACIJA BARRACUDA INJEKTOR E8 67R 016 407   (1.14 MB)
LPG HOMOLOGACIJA DISTRIBUTOR PLINA BARRACUDA POJEDINAČNI E8 67R 016 812   (93.33 KB)
LPG HOMOLOGACIJA DISTRIBUTOR PLINA RAIL E8 67R 016 409   (1.14 MB)
LPG HOMOLOGACIJA INJEKTOR NAPOLEON E8 67R 017057   (3.01 MB)
LPG HOMOLOGACIJA OPTIMA CENTRALE E8 67R 016 560   (133.45 KB)
LPG HOMOLOGACIJA PLINSKA VISOKOTLAČNA CIJEV E20 67R 010 998   (928.61 KB)
LPG HOMOLOGACIJA PLINSKA VISOKOTLAČNA CIJEV E20 67R 010 999   (924.34 KB)
LPG HOMOLOGACIJA PLINSKA VISOKOTLAČNA CIJEV E20 67R 011 000   (917.01 KB)
LPG HOMOLOGACIJA PLINSKA VISOKOTLAČNA CIJEV E20 67R 011 001   (932.51 KB)
 
 

Homologacije toroidalne boce

Klikom na link ispod pogledajte ili preuzmite dokmuente u .PDF formatu.
Homologacije tor boce 0 ST FULL 720 ZTP 250 (720-250-84l)   (2.99 MB)
Homologacije tor boce 0 ST FULL 720 ZTP 270 (720-270-92l)   (1.31 MB)
Homologacije tor boce 0 ST FULL 720 ZTP 300 (720-300-103l)   (1.28 MB)
Homologacije tor boce 0 ST FULL ZTP 200   (3.97 MB)
Homologacije tor boce 0 ST FULL ZTP 220   (3.96 MB)
Homologacije tor boce 0 ST FULL ZTP 250   (4 MB)
Homologacije tor boce 0 ST FULL ZTP 270   (3.33 MB)
Homologacija tor boce ZTW ZTZ 200   (3.31 MB)
Homologacija tor boce ZTW ZTZ 220   (3.35 MB)
Homologacija tor boce ZTW ZTZ 250   (3.37 MB)
Homologacija tor boce ZTW ZTZ 270   (3.14 MB)
 
 

Homologacije cilindrične boce

Klikom na link ispod pogledajte ili preuzmite dokmuente u .PDF formatu.
HOMOLOGACIJE CILINDRIČNE BOCE 270 MM E20 67R 010490EX7   (1.58 MB)
HOMOLOGACIJE CILINDRIČNE BOCE 300 MM E20 67R 010619EX4   (1.58 MB)
HOMOLOGACIJE CILINDRIČNE BOCE 315 MM E20 67R 010407EX7   (1.58 MB)
HOMOLOGACIJE CILINDRIČNE BOCE 360 MM E20 67R 010408EX7   (1.57 MB)
HOMOLOGACIJE CILINDRIČNE BOCE 400 MM E20 67R 010621EX3   (1.34 MB)