Auto Silvio danas i sutra

Uz servisnu radionicu gdje se vrše održavanja vozila, održavanja postojećih plinskih sustava i ugradnja novih plinskih sustava tvrtka širi mrežu svojih partnera diljem Hrvatske, (trenutno je ovlašteno 40 plinskih servisa). Paralelno sa širenjem mreže vrši se i tehnička obuka servisera za ugradnju plinskih sistema.

Skladište sa 70 tipova i dimenzija plinskih spremnika osigurava zadovoljavanje svih potreba domaćeg tržišta za plinskim spremnicima. Sva plinska oprema isporučuje se serviserima u roku od 24 sati od narudžbe bez obzira na lokaciju u Hrvatskoj. Iskustvo stečeno u zadnjih 22 godine garantira vrlo visoku razinu stručnosti i kvalitete kako u servisnoj radionici tako i u obliku tehničke podrške servisima diljem države. Tvrtka danas zapošljava 8 djelatnika.

U sljedećem razdoblju Auto Silvio će radit na daljnjem kompletiranju ponude, širenju mreže servisera te na afirmaciji plinskog sistema na hrvatskom tržištu. Servisna radionica se može pohvaliti konstantnom modernizacijom u obliku servisne opreme i alata, a to će se nastaviti i u budućnosti kako bi se osigurala i zadržala kvaliteta servisne ponude.

  Servis za auto plin - O nama - Sve